#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Vì tiết kiệm tiền mà cha mẹ bắt cô sống chung phòng trọ với người anh họ ấy. Nam nữ cách biệt mà sống gần nhau, ham muốn dễ dàng nảy sinh lắm. Và rồi một ngày nọ, cô và anh ấy đã vượt rào với nhau. Biết bao cấm kỵ, rào chắn đều chỉ như tấm màn ngăn kia. Chọc một cái là thủng ngay lập tức thôi mà. Và kể từ khi hai người ăn nằm với nhau, mọi chuyện đã chẳng thể dừng được nữa. Bởi vì, sự sung sướng kia là quá khó để ngăn cản. Cô muốn một lần nữa, anh họ cũng muốn một lần nữa. Hai người làm tình với nhau xuyên đêm suốt sáng, không quản là bất cứ nơi nào…

Diễn viên tham gia phim